top of page

KÉPZŐINTÉZMÉNY

FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY

Név: Enterprise Hungary Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Enterprise Hungary Nonprofit Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi István út 19. 1. em. 1.

Felnőttképzési telephely: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 26.

Cégjegyzékszám: 05 09 028154

Adószám: 24381149205
A képzőintézmény nyilvántartásba vételi száma: E-001975/2019

KÉPZÉSEK

1. Vállalkozói kompetenciafejlesztés – önismeret, kommunikáció, projektszemlélet

 

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001975/D001/2019

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők csoporthelyzetekben megtapasztalják saját erősségeiket, fejlesztendő vállalkozói kompetenciáikat, erősítsék kommunikációs és együttműködési készségüket, sajátítsák el a projektszemléletet.

 

A képzés célcsoportja:

A tréning célcsoportja azokból áll, akik vállalkozás indítása előtt állnak vagy kezdő vállalkozók.

 

A képzés óraszáma:

8 óra (1 óra elmélet, 7 óra gyakorlat

 

A képzés tartalma:

A résztvevők képet kapnak a vállalkozáshoz szükséges kompetenciákról.

Az aktív csoportos munkában a résztvevők nemformális gyakorlatok keretében megismerik egymást, feltérképezik a vállalkozáshoz szükséges kompetenciáikat, tervet dolgoznak ki arra, hogy milyen eszközökkel, módszerekkel lehet fejleszteni azokat, amelyek szükségesek, illetve milyen erőforrásokat lehet bevonni a hiányok kiegészítésére.

Szituációs gyakorlatok keretében gyakorolják a konstruktív kommunikációt.

A projektszemlélet megismerése nemformális gyakorlaton keresztül történik, melyet a projekt logikáról szóló összegző előadás követ.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • Vállalkozói kompetenciák:

 • Alapismeretek a vállalkozáshoz szükséges kompetenciákról, azok szerepéről egy induló és egy működő vállalkozás során.

 • Önismeret a vállalkozói kompetenciák tekintetében: saját kompetenciák feltérképezése az alapvető készségek tekintetében (projektek végrehajtásához szükséges készségek, az együttműködésre épülő rugalmas csapatmunka, vezetési kompetenciák, problémamegoldás, kezdeményezőkészség).

 • Fejlesztési területek felismerése, megfogalmazása és azokhoz elérési utak értelmezése a vállalkozói készségek javítása érdekében.

 • Projektszemlélet, projektgondolkodás sajátosságainak megismerése.

 • Személyközi és kommunikációs kompetenciák:

 • Együttműködés fontosságának felismerése különböző helyzetekben

 • Konstruktív kommunikáció lényegének megértése

 • Empátia és mások bizalmának elnyeréséhez használható módszerek elsajátítása

A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzésen való 100%-os részvétel, a ív aláírása, az értékelőlap kitöltése.

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

 1. Előzetesen megszerzett tudás felmérése és beszámítása:
  Interjú lebonyolítása a résztvevőkkel a jelenlegi tudásszint és a gyakorlati tapasztalatok felmérésére, beszámítására. Jelentkezés a szolgáltatásra – személyesen, előzetes telefonbejelentés után, e-mailben.
   

 2.  A képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás
  A képzési szükségletek felmérése és a szakmai igények alapján segítséget nyújtunk a megfelelő képzési modul vagy modulok kiválasztásában, javaslatokat adunk a továbbképzésre vonatkozóan, tájékoztatást nyújtunk a további szakmai fejlődést támogató szakirodalmakról, gyakorlati továbbképzési lehetőségekről.
  Jelentkezés a szolgáltatásra - személyesen, előzetes telefonbejelentés után, e-mailben.
  Képzési szolgáltatásainkat költségmentesen nyújtjuk a képzésben résztvevők számára.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 1. Intézményünk a felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatos információk hatékony kezelésére Panaszkezelési Szabályzatot dolgozott ki.
   

 2. Jelen Szabályzat a kiadása napjától lép hatályba és betartása minden, az intézmény felnőttképzési tevékenységével foglalkozó munkatársa számára kötelező érvényű.
   

 3. Intézményünk panaszkezelési eljárásáról a felnőttképzésben résztvevőknek a képzés első napján tájékoztatást kell nyújtani.
   

 4. Intézményünk a panaszokat, reklamációkat írásban (levélben, e-mailben) fogadja. A panaszok benyújtásának módja a „nyomtatvány ügyfél általi kitöltése és az intézményhez történő eljuttatása.
   

 5. Az intézménynél történő személyes bejelentés esetén is a  nyomtatvány kitöltésével kell a reklamáció tényét dokumentálni. Az ügyfél kérésére a  nyomtatványt e-mailben vagy postai úton meg kell küldeni. 
   

 6. A beérkező panaszokra – amennyiben a reklamáció jellege ezt lehetővé teszi – azonnal, vagy legfeljebb 1 héten belül írásban kell válaszolni.
   

 7. A tanfolyamok, képzések ideje alatt az oktatókhoz szóban érkező, szakmai jellegű panaszokat, reklamációkat az oktatóknak lehetőség szerint helyben kell kezelnie, ellenkező esetben a reklamáció tényét és tartalmát fel kell jegyezni és az ügyfélszolgálati irodába további ügyintézésre eljuttatni.
   

 8. Alapelv, hogy minden reklamációt kezelni kell. A panaszkezelési eljárás folyamata a reklamáció tárgyától és súlyosságától függ. A reklamáció jogosságát első szinten az oktató, a programfelelős és/vagy az oktatási főtanácsadó bírálja el és teszi meg a szükséges intézkedést. Amennyiben a reklamáció tárgya meghaladja a fentiek kompetenciáját, az elbírálás a képzésért felelős vezető, majd az elnök hatáskörébe kerül.
   

 9. Az el nem fogadott reklamációról is haladéktalanul, írásban kell értesíteni a panaszost, a reklamáció visszautasításának indoklásával.
   

 10. Visszatérő vagy a minőséget jelentősen befolyásoló panaszok esetén a képzésért felelős vezető és/vagy az ügyvezető helyesbítő, illetve megelőző tevékenységet kezdeményezhet, amelynek végrehajtásáért a kijelölt munkatárs és/vagy oktató a felelős.
   

 11. A panaszokról elektronikus nyilvántartást kell vezetni a  táblázat kitöltésével.

bottom of page