©2019 by Enterprise Hungary.

info@enterprisehungary.hu

Proudly created with Wix.com

Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Adatvédelem

Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Startup Campus Inkubator Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. I. em. 123; 125; 126, Cégjegyzékszám:09-10-000547, továbbiakban Startup Campus) számára. A Startup Campus az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A Startup Campus bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezései, továbbá Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete szerint kezel.

Adatok felvétele

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges, azonban egyes szolgáltatások igénybevételéhez bizonyos személyes adatokra szükség van.

Az alábbi linkre kattintva megtalálhatja a Startup Campus megatározó adatkezelési tevékenységeire, és az ezek során kezelt személyes adatok köre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót: 

Adatok felhasználása, továbbítása

A Startup Campus az általa kezelt személyes adatokat csak és kizárólag az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott harmadik személy számára, az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott esetekben továbbíthatja.

A Startup Campus – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Startup Campus-szal fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

Tájékoztatás

Írásbeli kérés esetén a Startup Campus tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Startup Campus weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Startup Campus nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.